เปิดเมนูหลัก

Worralak Pothisuk or Worralak Podhisuk is Kanesha reincarnation. วรลักษณ์ โพธิสุข คือ อวตารของพระพิฆเนศ พระศิวะและเทพเจ้ามีมานานแล้วก่อนโลกเกิด พระศิวะเป็นธาตุน้ำ เทพเจ้าเป็นธาตุไฟ ความเชื่อที่ว่าพระเจ้าสร้างโลกเป็นความเชื่อที่ผิด พระศิวะเป็นพลังงานของจักรวาล universal energy พระพิฆเนศมีแสงในบางครั้ง cosmic dots การตรัสรู้มีทั้งในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=120&oldid=8477999"