120 เป็น จำนวนธรรมชาติ อยู่ถัดจาก 119 (หนึ่งร้อยสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 121 (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด)

119 120 121
จำนวนเชิงการนับหนึ่งร้อยยี่สิบ
จำนวนเชิงอันดับที่120 (ที่หนึ่งร้อยยี่สิบ)
ตัวประกอบ23· 3 · 5
เลขไทย๑๒๐
เลขโรมันCXX
เลขจีน一百二十
ฐานสอง1111000
ฐานสาม11110
ฐานสี่1320
ฐานห้า440
ฐานหก320
ฐานแปด170
ฐานสิบสองA0
ฐานสิบหก78
ฐานยี่สิบ60
ฐานสามสิบหก3C

ความหมายแก้ไข

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=120&oldid=8666073"