125 เป็น จำนวนธรรมชาติ อยู่ถัดจาก 124 (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่) และอยู่ก่อนหน้า 126 (หนึ่งร้อยยี่สิบหก)

124 125 126
จำนวนเชิงการนับหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
จำนวนเชิงอันดับที่125 (ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)
ตัวประกอบ53
เลขไทย๑๒๕
เลขโรมันCXXV
ฐานสอง1111101
ฐานสาม11122
ฐานสี่1331
ฐานห้า1000
ฐานหก325
ฐานแปด175
ฐานสิบสองA5
ฐานสิบหก7D
ฐานยี่สิบ65
ฐานสามสิบหก3H