128 เป็นจำนวนธรรมชาติ อยู่ถัดจาก 127 (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด) และอยู่ก่อนหน้า 129 (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้า)

127 128 129
จำนวนเชิงการนับหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
จำนวนเชิงอันดับที่128 (ที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปด)
ตัวประกอบ27
เลขไทย๑๒๘
เลขโรมันCXXVIII
ฐานสอง10000000
ฐานสาม11202
ฐานสี่2000
ฐานห้า1003
ฐานหก332
ฐานแปด200
ฐานสิบสองA8
ฐานสิบหก80
ฐานยี่สิบ68
ฐานสามสิบหก3K