130 เป็น จำนวนธรรมชาติ อยู่ถัดจาก 129 (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 131 (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด)

129 130 131
จำนวนเชิงการนับหนึ่งร้อยสามสิบ
จำนวนเชิงอันดับที่130 (ที่หนึ่งร้อยสามสิบ)
ตัวประกอบ2 · 5 · 13
เลขไทย๑๓๐
เลขโรมันCXXX
ฐานสอง10000010
ฐานสาม11211
ฐานสี่2002
ฐานห้า1010
ฐานหก334
ฐานแปด202
ฐานสิบสองAA
ฐานสิบหก82
ฐานยี่สิบ6A
ฐานสามสิบหก3M