131 เป็น จำนวนธรรมชาติ อยู่ถัดจาก 130 (หนึ่งร้อยสามสิบ) และอยู่ก่อนหน้า 132 (หนึ่งร้อยสามสิบสอง)

130 131 132
จำนวนเชิงการนับหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
จำนวนเชิงอันดับที่131 (ที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด)
ตัวประกอบ131
เลขไทย๑๓๑
เลขโรมันCXXXI
ฐานสอง10000011
ฐานสาม11212
ฐานสี่2003
ฐานห้า1011
ฐานหก335
ฐานแปด203
ฐานสิบสองAB
ฐานสิบหก83
ฐานยี่สิบ6B
ฐานสามสิบหก3N