200

จำนวนธรรมชาติ

200 (สองร้อย) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 199 (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 201 (สองร้อยเอ็ด)

199 200 201
จำนวนเชิงการนับสองร้อย
จำนวนเชิงอันดับที่200 (ที่สองร้อย)
ตัวประกอบ23· 52
เลขไทย๒๐๐
เลขโรมันCC
เลขจีน二百,贰佰,皕
ฐานสอง11001000
ฐานสาม21102
ฐานสี่3020
ฐานห้า1300
ฐานหก532
ฐานแปด310
ฐานสิบสอง148
ฐานสิบหกC8
ฐานยี่สิบA0
ฐานสามสิบหก5K

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้