129 เป็น จำนวนธรรมชาติ อยู่ถัดจาก 128 (หนึ่งร้อยยี่สิบแปด) และอยู่ก่อนหน้า 130 (หนึ่งร้อยสามสิบ)

128 129 130
จำนวนเชิงการนับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
จำนวนเชิงอันดับที่129th (ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้า)
ตัวประกอบ3 · 43
เลขไทย๑๒๙
เลขโรมันCXXIX
ฐานสอง10000001
ฐานสาม11210
ฐานสี่2001
ฐานห้า1004
ฐานหก333
ฐานแปด201
ฐานสิบสองA9
ฐานสิบหก81
ฐานยี่สิบ69
ฐานสามสิบหก3L