124 เป็น จำนวนธรรมชาติ อยู่ถัดจาก 123 (หนึ่งร้อยยี่สิบสาม) และอยู่ก่อนหน้า 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)

123 124 125
จำนวนเชิงการนับหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
จำนวนเชิงอันดับที่124 (ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่)
ตัวประกอบ22· 31
เลขไทย๑๒๔
เลขโรมันCXXIV
ฐานสอง1111100
ฐานสาม11121
ฐานสี่1330
ฐานห้า444
ฐานหก324
ฐานแปด174
ฐานสิบสองA4
ฐานสิบหก7C
ฐานยี่สิบ64
ฐานสามสิบหก3G