127 เป็น จำนวนธรรมชาติ อยู่ถัดจาก 126 (หนึ่งร้อยยี่สิบหก) และอยู่ก่อนหน้า 128 (หนึ่งร้อยยี่สิบแปด)

126 127 128
จำนวนเชิงการนับหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
จำนวนเชิงอันดับที่127 (ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด)
ตัวประกอบ127
เลขไทย๑๒๗
เลขโรมันCXXVII
ฐานสอง1111111
ฐานสาม11201
ฐานสี่1333
ฐานห้า1002
ฐานหก331
ฐานแปด177
ฐานสิบสองA7
ฐานสิบหก7F
ฐานยี่สิบ67
ฐานสามสิบหก3J