84 (แปดสิบสี่) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 83 (แปดสิบสาม) และอยู่ก่อนหน้า 85 (แปดสิบห้า)

83 84 85
จำนวนเชิงการนับแปดสิบสี่
จำนวนเชิงอันดับที่84 (ที่แปดสิบสี่)
ตัวประกอบ22· 3 · 7
เลขไทย๘๔
เลขโรมันLXXXIV
เลขจีน八十四
ฐานสอง1010100
ฐานสาม10010
ฐานสี่1110
ฐานห้า314
ฐานหก220
ฐานแปด124
ฐานสิบสอง70
ฐานสิบหก54
ฐานยี่สิบ44
ฐานสามสิบหก2C

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข