82 (แปดสิบสอง) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 81 (แปดสิบเอ็ด) และอยู่ก่อนหน้า 83 (แปดสิบสาม)

81 82 83
จำนวนเชิงการนับแปดสิบสอง
จำนวนเชิงอันดับที่82 (ที่แปดสิบสอง)
ตัวประกอบ2 · 41
เลขไทย๘๒
เลขโรมันLXXXII
เลขจีน八十二
ฐานสอง1010010
ฐานสาม10001
ฐานสี่1102
ฐานห้า312
ฐานหก214
ฐานแปด122
ฐานสิบสอง6A
ฐานสิบหก52
ฐานยี่สิบ42
ฐานสามสิบหก2A

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้