86 (แปดสิบหก) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 85 (แปดสิบห้า) และอยู่ก่อนหน้า 87 (แปดสิบเจ็ด)

85 86 87
จำนวนเชิงการนับแปดสิบหก
จำนวนเชิงอันดับที่86 (ที่แปดสิบหก)
ตัวประกอบ2 · 43
เลขไทย๘๖
เลขโรมันLXXXVI
เลขจีน八十六
ฐานสอง1010110
ฐานสาม10012
ฐานสี่1112
ฐานห้า321
ฐานหก222
ฐานแปด126
ฐานสิบสอง72
ฐานสิบหก56
ฐานยี่สิบ46
ฐานสามสิบหก2E

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้