85 (แปดสิบห้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 84 (แปดสิบสี่) และอยู่ก่อนหน้า 86 (แปดสิบหก)

84 85 86
จำนวนเชิงการนับแปดสิบห้า
จำนวนเชิงอันดับที่85 (ที่แปดสิบห้า)
ตัวประกอบ5 · 17
เลขไทย๘๕
เลขโรมันLXXXV
เลขจีน八十五
ฐานสอง1010101
ฐานสาม10011
ฐานสี่1111
ฐานห้า320
ฐานหก221
ฐานแปด125
ฐานสิบสอง71
ฐานสิบหก55
ฐานยี่สิบ45
ฐานสามสิบหก2D

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้