83 (แปดสิบสาม) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 82 (แปดสิบสอง) และอยู่ก่อนหน้า 84 (แปดสิบสี่)

82 83 84
จำนวนเชิงการนับแปดสิบสาม
จำนวนเชิงอันดับที่83 (ที่แปดสิบสาม)
ตัวประกอบ83
เลขไทย๘๓
เลขโรมันLXXXIII
เลขจีน八十三
ฐานสอง1010011
ฐานสาม10002
ฐานสี่1103
ฐานห้า313
ฐานหก215
ฐานแปด123
ฐานสิบสอง6B
ฐานสิบหก53
ฐานยี่สิบ43
ฐานสามสิบหก2B

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้