83 (แปดสิบสาม) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 82 (แปดสิบสอง) และอยู่ก่อนหน้า 84 (แปดสิบสี่)

82 83 84
จำนวนเชิงการนับแปดสิบสาม
จำนวนเชิงอันดับที่83 (ที่แปดสิบสาม)
ตัวประกอบ83
เลขไทย๘๓
เลขโรมันLXXXIII
เลขจีน八十三
ฐานสอง1010011
ฐานสาม10002
ฐานสี่1103
ฐานห้า313
ฐานหก215
ฐานแปด123
ฐานสิบสอง6B
ฐานสิบหก53
ฐานยี่สิบ43
ฐานสามสิบหก2B

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข