ชั่วโมง

หน่วยที่ใช้วัดเวลา โดยสามารถคำนวณได้เป็นนาที

ชั่วโมง อักษรย่อ ชม. (อังกฤษ: Hour : h หรือ hr) เป็นหน่วยของเวลา. ในอดีต 1 ชั่วโมงถูกกำหนดให้เป็นเวลา 1/24 ของเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองเทียบกับดวงอาทิตย์. ในยุคปัจจุบันเนื่องจากหน่วยวินาทีถูกกำหนดให้เป็นหน่วยพื้นฐานของเวลา ดังนั้นเวลา 1 ชั่วโมงถูกกำหนดให้เท่ากับ 3,600 วินาทีหรือ 60 นาที.

เที่ยงคืนถึงตี 1 บนนาฬิกาดิจิทัลที่นับแบบ 24 ชั่วโมง

สัญลักษณ์ h นั้นถูกกำหนดโดยที่ประชุมน้ำหนักและมาตรวัด (CGPM) ในปีพ.ศ. 2491[ต้องการอ้างอิง] แต่ก็มีการใช้สัญลักษณ์อื่นเช่น hr เป็นบางครั้ง