เปิดเมนูหลัก

ชื่อเรียกแก้ไข

ความหมายของ Y และ yแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • "Y" Oxford English Dictionary, 2nd edition (1989); Merriam-Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged (1993); "wy," op. cit.

ดูเพิ่มแก้ไข

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Y&oldid=8221884"