สำหรับความหมายอื่น ดูที่ X (แก้ความกำกวม)

X เป็นอักษรละตินลำดับที่ 24 ซึ่งในภาษากรีกตัวอักษร X อ่านว่า "ไค" ตัวอักษร X เป็นตัวอักษรที่ไม่มีในภาษาอิตาลียกเว้นคำยืมจากภาษาอื่น และไม่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษดั้งเดิมขึ้นต้นด้วยตัวอักษร X

X
อังกฤษ: เอกซ์ ex เยอรมัน: อิกซ์ iks
ฝรั่งเศส: อิกซ์ ix อิตาลี: อิกซ์
สเปน: เอกีส equis
การนำเสนอรูปแบบอื่น
รหัสเรียกขาน X-ray
รหัสมอร์ส –··–
รหัสธงเดินเรือ
ICS X-ray.svg
รหัสธงสองมือ
Semaphore X-ray.svg
ภาษามือ
Sign language X.svg
อักษรเบรลล์
Braille X.svg
อักษรละติน
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

ในภาษาอังกฤษบางครั้งจะอ่านเหมือนคำว่า ไค ใช้แทนคำว่า คริสต์ ซึ่งเห็นได้ใน X'mas (คริสต์มาส) และมีการใช้ซึ่งอ่านว่า "ครอส" แทนเครื่องหมายไขว้ เช่นในคำว่า Xing

ชื่อเรียกเอ็กซ์แก้ไข

Greek Xi Etruscan X
   

ความหมายของ X และ xแก้ไข

อื่นๆแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • "X" Oxford English Dictionary, 2nd edition (1989) ; Merriam-Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged (1993) ; "dee", op. cit.

ดูเพิ่มแก้ไข

อักษร X ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ
AX BX CX DX EX FX GX HX IX JX KX LX MX NX OX PX QX RX SX TX UX VX WX XX YX ZX