ตัวแปร

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ตัวแปร (อังกฤษ: variable) อาจหมายถึง