หญิงรักร่วมเพศ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
เลสเบียน หมายถึงผู้ที่ปรารถนา รักโรแมนติกหรือการร่วมเพศกับผู้หญิงด้วยกัน (ซัพโฟและเอรินนาในสวนไมทีรีน โดย Simeon Solomon)

หญิงรักร่วมเพศ[1] หรือ หญิงรักเพศเดียวกัน หรือ เลสเบียน (อังกฤษ: lesbian) เป็นการอธิบายความต้องการทางเพศและความต้องการฉันคู่รัก (romantic desire) ระหว่างหญิง[2] คำว่า "เลสเบียน" อาจใช้เป็นคำนาม หมายถึง หญิงที่ระบุตนหรือถูกผู้อื่นมองว่ามีลักษณะรักเพศเดียวกัน หรือเป็นคำคุณศัพท์ ใช้อธิบายลักษณะเฉพาะของวัตถุหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนารักเพศเดียวกันของหญิง[3][4]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน สาขาแพทยศาสตร์ ให้ความหมาย lesbian ว่า หญิงรักร่วมเพศ
  2. "Lesbian", Oxford English Dictionary, Second Edition, 1989. Retrieved on January 7, 2009.
  3. Zimmerman, p. 453.
  4. Committee on Lesbian Health Research Priorities, Neuroscience and Behavioral Health Program, Health Sciences Policy Program, Health Sciences Section, Institute of Medicine (1999). Lesbian Health: Current Assessment and Directions for the Future. National Academies Press. p. 22. ISBN 0309174066. สืบค้นเมื่อ October 16, 2013.

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Zimmerman, Bonnie, ed (2003). Lesbian Histories and Cultures: An Encyclopedia, Garland Publishers. ISBN 0-203-48788-5