45 (สี่สิบห้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 44 (สี่สิบสี่) และอยู่ก่อนหน้า 46 (สี่สิบหก)

44 45 46
จำนวนเชิงการนับสี่สิบห้า
จำนวนเชิงอันดับที่45 (ที่สี่สิบห้า)
ตัวประกอบ32· 5
เลขไทย๔๕
เลขโรมันXLV
เลขจีน四十五
ฐานสอง101101
ฐานสาม1200
ฐานสี่231
ฐานห้า140
ฐานหก113
ฐานแปด55
ฐานสิบสอง39
ฐานสิบหก2D
ฐานยี่สิบ25
ฐานสามสิบหก19

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้