จำนวนทรงสี่หน้า

จำนวนทรงสี่หน้า คือจำนวนของสิ่งของที่สามารถวางเรียงเป็นทรงสี่หน้าด้านเท่าได้ จำนวนทรงสี่หน้าตัวที่ n เกิดจากผลรวมของจำนวนสามเหลี่ยม n ตัวแรก

ทรงสี่หน้าที่มีความยาวด้าน 5 ประกอบด้วยทรงกลมทั้งหมด 35 ชิ้น

จำนวนทรงสี่หน้า 10 ตัวแรก ได้แก่

1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220, …