97 (เก้าสิบเจ็ด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 96 (เก้าสิบหก) และอยู่ก่อนหน้า 98 (เก้าสิบแปด)

96 97 98
จำนวนเชิงการนับเก้าสิบเจ็ด
จำนวนเชิงอันดับที่97 (ที่เก้าสิบเจ็ด)
ตัวประกอบ97
เลขไทย๙๗
เลขโรมันXCVII
เลขจีน九十七
ฐานสอง1100001
ฐานสาม10121
ฐานสี่1201
ฐานห้า342
ฐานหก241
ฐานแปด141
ฐานสิบสอง81
ฐานสิบหก61
ฐานยี่สิบ4H
ฐานสามสิบหก2P

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข