99 (เก้าสิบเก้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 98 (เก้าสิบแปด) และอยู่ก่อนหน้า 100 (หนึ่งร้อย)

98 99 100
จำนวนเชิงการนับเก้าสิบเก้า
จำนวนเชิงอันดับที่99 (ที่เก้าสิบเก้า)
ตัวประกอบ32· 11
เลขไทย๙๙
เลขโรมันXCIX
เลขจีน九十九
ฐานสอง1100011
ฐานสาม10200
ฐานสี่1203
ฐานห้า344
ฐานหก243
ฐานแปด143
ฐานสิบสอง83
ฐานสิบหก63
ฐานยี่สิบ4J
ฐานสามสิบหก2R

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้

  • 99 คือจำนวนนับตัวที่ 9 ที่มีตัวเลขซ้ำกันทุกหลัก
  • 99 คือผลรวมของจำนวนกำลังสาม ของจำนวนนับที่เรียงกัน 3 ลำดับ ดังนี้

 

ดูเพิ่ม แก้