99 (เก้าสิบเก้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 98 (เก้าสิบแปด) และอยู่ก่อนหน้า 100 (หนึ่งร้อย)

98 99 100
จำนวนเชิงการนับเก้าสิบเก้า
จำนวนเชิงอันดับที่99 (ที่เก้าสิบเก้า)
ตัวประกอบ32· 11
เลขไทย๙๙
เลขโรมันXCIX
เลขจีน九十九
ฐานสอง1100011
ฐานสาม10200
ฐานสี่1203
ฐานห้า344
ฐานหก243
ฐานแปด143
ฐานสิบสอง83
ฐานสิบหก63
ฐานยี่สิบ4J
ฐานสามสิบหก2R

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข

  • 99 คือจำนวนนับตัวที่ 9 ที่มีตัวเลขซ้ำกันทุกหลัก
  • 99 คือผลรวมของจำนวนกำลังสาม ของจำนวนนับที่เรียงกัน 3 ลำดับ ดังนี้

 

ดูเพิ่มแก้ไข