91 (เก้าสิบเอ็ด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 90 (เก้าสิบ) และอยู่ก่อนหน้า 92 (เก้าสิบสอง)

90 91 92
จำนวนเชิงการนับเก้าสิบเอ็ด
จำนวนเชิงอันดับที่91 (ที่เก้าสิบเอ็ด)
ตัวประกอบ7 · 13
เลขไทย๙๑
เลขโรมันXCI
เลขจีน九十一
ฐานสอง1011011
ฐานสาม10101
ฐานสี่1123
ฐานห้า331
ฐานหก231
ฐานแปด133
ฐานสิบสอง77
ฐานสิบหก5B
ฐานยี่สิบ4B
ฐานสามสิบหก2J

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้