3000 (สามพัน) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 2999 (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 3001 (สามพันเอ็ด)

2999 3000 3001
จำนวนเชิงการนับสามพัน
จำนวนเชิงอันดับที่3000 (ที่สามพัน)
ตัวประกอบ23· 3 · 53
เลขไทย๓๐๐๐
เลขโรมันMMM
เลขจีน三千
ฐานสอง101110111000
ฐานสาม11010010
ฐานสี่232320
ฐานห้า44000
ฐานหก21520
ฐานแปด5670
ฐานสิบสอง18A0
ฐานสิบหกBB8
ฐานยี่สิบ7A0
ฐานสามสิบหก2BC

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

  • เลข 3000 ยังเป็นชื่อของสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อว่า สามพันโบก

ในทางคณิตศาสตร์ แก้