7000 (เจ็ดพัน) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 6999 (หกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 7001 (เจ็ดพันเอ็ด)

6999 7000 7001
จำนวนเชิงการนับเจ็ดพัน
จำนวนเชิงอันดับที่7000 (ที่เจ็ดพัน)
ตัวประกอบ23· 53· 7
เลขไทย๗๐๐๐
เลขโรมันVMM
เลขจีน七千
ฐานสอง1101101011000
ฐานสาม100121021
ฐานสี่1231120
ฐานห้า211000
ฐานหก52224
ฐานแปด15530
ฐานสิบสอง4074
ฐานสิบหก1B58
ฐานยี่สิบHA0
ฐานสามสิบหก5EG

คำเติมนำหน้า แก้