2000

จำนวนธรรมชาติ
บทความนี้เกี่ยวกับจำนวน 2000 สำหรับปี ค.ศ. ดูที่ ค.ศ. 2000 สำหรับความหมายอื่น ดูที่ 2000 (แก้ความกำกวม)

2000 (สองพัน) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 1999 (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 2001 (สองพันเอ็ด)

1999 2000 2001
จำนวนเชิงการนับสองพัน
จำนวนเชิงอันดับที่2000 (ที่สองพัน)
ตัวประกอบ24· 53
เลขไทย๒๐๐๐
เลขโรมันMM
เลขจีน二千
ฐานสอง11111010000
ฐานสาม2202002
ฐานสี่133100
ฐานห้า31000
ฐานหก13132
ฐานแปด3720
ฐานสิบสอง11A8
ฐานสิบหก7D0
ฐานยี่สิบ500
ฐานสามสิบหก1JK

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้