4000 (สี่พัน) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 3999 (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 4001 (สี่พันเอ็ด)

3999 4000 4001
จำนวนเชิงการนับสี่พัน
จำนวนเชิงอันดับที่4000 (ที่สี่พัน)
ตัวประกอบ25· 53
เลขไทย๔๐๐๐
เลขโรมันMMMM
เลขจีน四千
ฐานสอง111110100000
ฐานสาม12111011
ฐานสี่332200
ฐานห้า112000
ฐานหก30304
ฐานแปด7640
ฐานสิบสอง2394
ฐานสิบหกFA0
ฐานยี่สิบA00
ฐานสามสิบหก334

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข