10000 (หนึ่งหมื่น) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 9999 (เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 10001 (หนึ่งหมื่นเอ็ด)

9999 10000 10001
จำนวนเชิงการนับหนึ่งหมื่น
จำนวนเชิงอันดับที่10000 (ที่หนึ่งหมื่น)
ตัวประกอบ24· 54
เลขไทย๑๐๐๐๐
เลขโรมันX
เลขโรมัน (ยูนิโคด)
เลขจีน,
ฐานสอง10011100010000
ฐานสาม111201101
ฐานสี่2130100
ฐานห้า310000
ฐานหก114144
ฐานแปด23420
ฐานสิบสอง5954
ฐานสิบหก2710
ฐานยี่สิบ1500
ฐานสามสิบหก7PS

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

อ้างอิง แก้