90000 (เก้าหมื่น) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 89999 (แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 90001 (เก้าหมื่นเอ็ด) เป็นผลรวมของกำลังสองของจำนวนเต็มบวก 24 ตัวแรก และกำลังสองของ 300

89999 90000 90001
จำนวนเชิงการนับเก้าหมื่น
จำนวนเชิงอันดับที่90000 (ที่เก้าหมื่น)
ตัวประกอบ24· 32· 54
เลขไทย๙๐๐๐๐
เลขโรมันXC
ฐานสอง10101111110010000
ฐานสาม11120110100
ฐานสี่111332100
ฐานห้า10340000
ฐานหก1532400
ฐานแปด257620
ฐานสิบสอง44100
ฐานสิบหก15F90
ฐานยี่สิบB500
ฐานสามสิบหก1XG0

ตัวเลขที่เลือกอยู่ในช่วง 90001–99999 แก้ไข

 • 90,625 – เป็นจำนวนออโตมอร์ฟิกห้าหลักเพียงตัวเดียว: 906252 = 8212890625[1]
 • 91,125 – 453
 • 93,312 – จำนวนเลย์แลนด์: 66 + 66.[2] Also a 3-smooth number.
 • 94,249พาลินโดรมิกยกกำลังสอง: 3072
 • 94,932 – จำนวนเลย์แลนด์: 75 + 57[2]
 • 95,121 – จำนวนคาพรีการ์: 951212 = 9048004641; 90480 + 04641 = 95121[3]
 • 96,557 – จำนวนมาร์คอฟ: 52 + 64662 + 965572 = 3 × 5 × 6466 × 96557[4]
 • 97,336 – 463
 • 98,304 – 3-สมูธนัมเบอร์
 • 99,066 – จำนวนที่มากที่สุดซึ่งกำลังสองโดยใช้เลขโดดเลขฐานสิบทั้งหมดเพียงครั้งเดียว: 990662 = 9814072356 นอกจากนี้ยังเป็นแอมบิแกรมสมมาตรแบบหมุนในเลขฐานสิบ
 • 99,991 - จำนวนเฉพาะห้าหลักที่มากที่สุด
 • 99,999 – จำนวนซ้ำ, จำนวนคาพรีการ์: 999992 = 9999800001; 99998 + 00001 = 99999[3]

อ้างอิง แก้ไข

 1. "Sloane's A003226 : Automorphic numbers". The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation. สืบค้นเมื่อ 2016-06-16.
 2. 2.0 2.1 "Sloane's A076980 : Leyland numbers". The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation. สืบค้นเมื่อ 2016-06-16.
 3. 3.0 3.1 "Sloane's A006886 : Kaprekar numbers". The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation. สืบค้นเมื่อ 2016-06-16.
 4. "Sloane's A002559 : Markoff (or Markov) numbers". The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation. สืบค้นเมื่อ 2016-06-16.