30000 (สามหมื่น) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 29999 (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 30001 (สามหมื่นเอ็ด)

29999 30000 30001
จำนวนเชิงการนับสามหมื่น
จำนวนเชิงอันดับที่30000 (ที่สามหมื่น)
ตัวประกอบ24· 3 · 54
เลขไทย๓๐๐๐๐
เลขโรมันXXX
ฐานสอง111010100110000
ฐานสาม1112011010
ฐานสี่13110300
ฐานห้า1430000
ฐานหก350520
ฐานแปด72460
ฐานสิบสอง15440
ฐานสิบหก7530
ฐานยี่สิบ3F00
ฐานสามสิบหกN5C

ตัวเลขที่เลือกอยู่ในช่วง 30001–39999แก้ไข

30001 ถึง 30999แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Sloane's A002110 : Primorial numbers". The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation. สืบค้นเมื่อ 2016-06-15.
  2. "Sloane's A001599 : Harmonic or Ore numbers". The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation. สืบค้นเมื่อ 2016-06-15.
  3. "Sloane's A002411 : Pentagonal pyramidal numbers". The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation. สืบค้นเมื่อ 2016-06-15.