5000 (ห้าพัน) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 4999 (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 5001 (ห้าพันเอ็ด)

4999 5000 5001
จำนวนเชิงการนับห้าพัน
จำนวนเชิงอันดับที่5000 (ที่ห้าพัน)
ตัวประกอบ23· 54
เลขไทย๕๐๐๐
เลขโรมันV
เลขโรมัน (ยูนิโคด)
เลขจีน五千
ฐานสอง1001110001000
ฐานสาม20212012
ฐานสี่1032020
ฐานห้า130000
ฐานหก35052
ฐานแปด11610
ฐานสิบสอง2A88
ฐานสิบหก1388
ฐานยี่สิบCA0
ฐานสามสิบหก3UW

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้