ตรีเศียร

ตัวละครฝ่ายยักษ์ในเรื่อง รามเกียรติ์

ตรีเศียร เป็นโอรสองค์ที่ ๖ ของท้าวลัสเตียนกับนางรัชฎา น้องชายร่วมบิดามารดาของทศกัณฐ์ กุมภกรรณ พิเภก ขร ทูษณ์ และพี่ชายของนางสำมนักขา พญาตรีเศียรเป็นกษัตริย์เมืองมัชวารีองค์ที่ ๑

ตรีเศียร
ตัวละครใน รามเกียรติ์
53-DiaryFAD-23DLC.jpg
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
เผ่าพันธุ์ยักษ์
เพศผู้
ตำแหน่งกษัตริย์กรุงมัชวารี
ครอบครัวท้าวลัสเตียน (บิดา)
นางรัชฎา (มารดา)
ทศกัณฐ์ (พี่ชาย)
กุมภกรรณ (พี่ชาย)
พิเภก (พี่ชาย)
ขร (พี่ชาย)
ทูษณ์ (พี่ชาย)
นางสำมนักขา (น้องสาว)
บุตรตรีเมฆ
สีกายขาว

ลักษณะและสีแก้ไข

สีขาว ๓ หน้า ๖ มือ มงกุฎชัย ๓ ยอด

มเหสีและโอรสธิดาแก้ไข

ตรีเศียร มีโอรสชื่อ ตรีเมฆ กษัตริย์เมืองมัชวารีองค์ที่ ๒