นางรัชดา

ตัวละครในเรื่อง รามเกียรติ์
(เปลี่ยนทางจาก นางรัชฎา)

นางรัชฎา เป็นตัวละครในรามเกียรติ์ เป็นมเหสีองค์ที่ 5 ของท้าวลัสเตียน กษัตริย์ครองกรุงลงกาองค์ที่ 2

ลักษณะและสี

แก้

มีลักษณะสีขาวนวล 1 หน้า 2 มือ

พระโอรสและพระธิดา

แก้

นางมีโอรส คือ ทศกัณฐ์ กุมภกรรณ พิเภก ขร ทูษณ์ ตรีเศียร และองค์สุดท้องเป็น ธิดา ชื่อ นางสำมนักขา