พระราม

ตัวละครเอกในเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นร่างอวตารปางที่ 7 ของพระนารายณ์
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พระราม (แก้ความกำกวม)

พระราม (สันสกฤต: राम รามะ) เป็นตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นร่างอวตารปางที่ 7 ของพระวิษณุ อวตารลงมาเป็นโอรสท้าวทศรถและนางเกาสุริยา มีพระวรกายเป็นสีเขียว ทรงธนูเป็นอาวุธ มีศรวิเศษสามเล่มคือ ศรพรหมมาตร ศรอัคนิวาต และศรพลายวาต เวลาสำแดงอิทธิฤทธิ์จะปรากฏเป็น 4 มือ ทรงเทพอาวุธ ตรี คฑา จักร สังข์

พระราม
Rama and the ocean.jpg
ชื่อในอักษรเทวนาครีराम
ชื่อในการทับศัพท์ภาษาสันสกฤตRāma
ส่วนเกี่ยวข้องอวตารที่ 7 ในทศาวตารในพระวิษณุ, พรหมัน (ลัทธิไวษณพ)
วิมานVaikunta, อโยธยา, Saket
อาวุธธนู
คัมภีร์รามายณะ, Ramcharitmanas
เทศกาลRama Navami, Vivaha Panchami, ทีปวลี, Dusshera
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
คู่ครองนางสีดา[1]
บุตร - ธิดาLava (son)
Kusha (son)
บิดา-มารดาท้าวทศรถ (พระบิดา)[1]
พระนางเกาสุริยา (พระมารดา)[1]
พระนางไกยเกษี (step-mother)
พระนางสุมิตรา (step-mother)
พี่น้องพระลักษมณ์
พระพรต
พระสัตรุด
Shanta
ราชวงศ์Raghuvanshi-Ikshvaku-Suryavanshi

พระรามมีพระอนุชาร่วมพระบิดา 3 พระองค์ ได้แก่ พระพรต พระลักษมณ์ และพระสัตรุด

ลักษณะและสี

สีเขียวนวล 1 หน้า 2 มือ มงกุฏเดินหน มงกุฏชัย หรือพระมหามงกุฏ ตอนทรงพรตสวม"ชฎายอดฤษี"

มเหสีและโอรส

พระรามมีพระมเหสีคือนางสีดา ผู้เป็นพระธิดาของท้าวทศกัณฐ์กับนางมณโฑ พระรามกับนางสีดามีโอรส 1 องค์ คือ พระมงกุฎ และมีบุตรเลี้ยง 1 องค์ คือ พระลบ ซึ่งพระควัชมฤคฤษีชุบขึ้นมาให้เป็นพระอนุชาของพระมงกุฏ

อ้างอิง

พระรามในความเชื่อของไทย

พระราม
ตัวละครใน รามเกียรติ์
 
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
เพศชาย
ตำแหน่งเจ้ากรุงอโยธยา
คู่สมรสนางสีดา
บุตรพระมงกุฎ พระลบ
ญาติท้าวทศรถ (บิดา)
นางเกาสุริยา (มารดา)
พระลักษมณ์ (อนุชาต่างมารดา)
พระพรต (อนุชาต่างมารดา)
พระสัตรุด (อนุชาต่างมารดา)
มิตรสหายหนุมาน, สุครีพ, องคต, ชมพูพาน, พิเภก
ศัตรูทศกัณฐ์, กุมภกรรณ, อินทรชิต, ขร, ทูษณ์, ตรีเศียร

ชาวไทยมีคติความเชื่อว่า พระมหากษัตริย์ ถือเป็นพระนารายณ์อวตาร พระนามของกษัตริย์จึงมีคำว่า ราม อยู่ด้วยเสมอ เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) หรือแม้กระทั่งในสมัยกรุงสุโขทัย ก็มีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จนกระทั่งราชวงศ์จักรีก็ขานพระนาม กษัตริย์แต่ละรัชสมัยว่า สมเด็จพระรามาธิบดี เช่น พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 9 หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ก่อนหน้า พระราม ถัดไป
ท้าวทศรถ   เจ้ากรุงอโยธยาในเรื่องรามเกียรติ์
  พระมงกุฎ พระลบ