รัชฎา

ตัวละครในเรื่อง รามเกียรติ์

นางรัชฎา เป็นตัวละครในรามเกียรติ์ เธอเป็นมเหสีองค์ที่ 5 ของท้าวลัสเตียน กษัตริย์ครองกรุงลงกาองค์ที่ 2

ลักษณะและสีแก้ไข

มีลักษณะสีขาวนวล 1 หน้า 2 มือ

พระโอรสและพระธิดาแก้ไข

นางมีโอรส คือ ทศกัณฐ์ กุมภกรรณ พิเภก ขร ทูษณ์ ตรีเศียร และองค์สุดท้องเป็น ธิดา ชื่อ นางสำมนักขา