เปิดเมนูหลัก

พระยาขร

ตัวละครฝ่ายยักษ์ในเรื่อง รามเกียรติ์

พระยาขร (ขร - พญายักษ์ (อสุรพงศ์ )) เป็นตัวละครจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ น้องของทศกัณฐ์ กุมภกรรณ พิเภก มีรูปลักษณ์สีเขียว ๑ หน้า ๒ มือ มงกุฎจีบ

ขร
ตัวละครใน รามเกียรติ์
ข้อมูล
ชื่อเต็มพระยาขร
เผ่าพันธุ์ยักษ์
เพศผู้
ตำแหน่งกษัตริย์แห่งกรุงโรมคัล
ตระกูลท้าวลัสเตียน (บิดา)
นางรัชฎา (มารดา)
ทศกัณฐ์ (พี่ชาย)
กุมภกรรณ (พี่ชาย)
พิเภก (พี่ชาย)
ทูษณ์ (น้องชาย)
ตรีเศียร (น้องชาย)
นางสำมนักขา (น้องสาว)
คู่สมรสนางรัชฏาสูร
บุตรมังกรกัณฐ์ และแสงอาทิตย์

ประวัติแก้ไข

พญาขร เป็นโอรสองค์ที่ ๔ ของท้าวลัสเตียนกับนางรัชฎา น้องชายร่วมบิดามารดาของทศกัณฐ์ กุมภกรรณ พิเภก ทูษณ์ ตรีเศียร และนางสำมนักขา พญาขรเป็นกษัตริย์เมืองโรมคัลองค์ที่ ๑ มีบทบาทแค่ตอนที่ นางสำมนักขา ผู้เป็นน้องสาว แค้น พระรามและได้มาขอความช่วยเหลือ ให้ไปฆ่าพระราม แต่สุดท้าย พระยาขร ก็โดนพระรามแผลงศร ตายในที่สุด

ลักษณะและสีแก้ไข

สีเขียว ๑ หน้า ๒ มือ มงกุฎจีบ

มเหสีและโอรสธิดาแก้ไข

พญาขรมีมเหสีชื่อ รัชฏาสูร มีโอรสชื่อ มังกรกัณฐ์ และแสงอาทิตย์

ก่อนหน้า พระยาขร ถัดไป
-   กษัตริย์กรุงโรมคัลในเรื่อง รามเกียรติ์

  มังกรกัณฐ์