บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

รัชฏาสูร - นาง ( อสุรพงศ์ )

ประวัติแก้ไข

นางรัชฎาสูร เป็นมเหสีของพญาขร มีโอรสชื่อ มังกรกัณฐ์ และ แสงอาทิตย์


ลักษณะและสีแก้ไข

สีเหลืองนวล ๑ หน้า ๒ มือ มงกุฏนาง