พญาแสนเมืองมา

กษัตริย์แห่งล้านนา

พญาแสนเมืองมา (คำเมือง: LN-King Saenmueangma.png) กษัตริย์ของราชวงศ์มังราย แห่งอาณาจักรล้านนา ครองราชย์ในปี พ.ศ. 1928 จนถึง 1944[1] รวมการครองสิริราชสมบัติได้ 16 ปี ในสมัยรัชกาลของพระองค์นี้ได้เกิดสงครามแย่งชิงราชสมบัติอยู่บ่อยครั้งอีกครั้ง โดยเจ้าท้าวมหาพรหม ซึ่งเป็นพระเจ้าอาของพระองค์ ซึ่งครองอยู่ที่เมืองเชียงราย พยายามแย่งครองราชบัลลังก์ แต่เจ้าแสนเมืองมาก็สามารถปกป้องราชบัลลังก์ได้สำเร็จ

พญาแสนเมืองมา

พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา
ราชวงศ์ มังราย
รัชกาล 1928-1944
รัชกาลก่อน พญากือนา
รัชกาลถัดไป พญาสามฝั่งแกน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา พญากือนา
พระราชมารดา ยสุนทราเทวี
พระมเหสี ติโลกจุฑาเทวี
พระราชบุตร พญาสามฝั่งแกน

พญาแสนเมืองมาเป็นโอรสของพญากือนา ขณะที่มีพระชนมมายุ 39 ปี พระองค์โปรดให้สร้างพระเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่ แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จดีก็สวรรคต [2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. http://www.chiangmainews.co.th/viewnews.php?id=16402&lyo=1[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า พญาแสนเมืองมา ถัดไป
พญากือนา    
กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา
(พ.ศ. 1928 - พ.ศ. 1944)
  พญาสามฝั่งแกน