พระแสนเมือง

พระแสนเมือง ทรงครองแคว้นล้านนาโดยมีอาณาเขตอิทธิพลด้านตะวันตกของแคว้นล้านนาเดิมในฐานะเจ้าเมืองเชียงใหม่[2] ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2189 - 2202 ในรัชกาลนี้ พม่าเริ่มมีปัญหากับจีนฮ่อซึ่งเป็นกองกำลังของราชวงศ์หมิงที่ถูกขับไล่ลงมาทางใต้โดยราชวงศ์ชิง

พระแสนเมือง
พระอิสริยยศเจ้าผู้ครองแคว้นล้านนา
ครองราชย์พ.ศ. 2189 - พ.ศ. 2102
รัชกาล13 ปี
รัชกาลก่อนพระยาหลวงทิพเนตร
รัชกาลถัดไปเจ้าเมืองแพร่
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติไม่ปรากฏ
พิราลัยพ.ศ. 2215
พระบิดาพระยาหลวงทิพเนตร[1]
พระบุตรพระนางกุสาวดี

พระแสนเมืองเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่ปกครองโดยพม่า โดยนครถูกยึดครองในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้คนและหญิงสาวในเมืองนั้นถูกกวาดต้อนเป็นอย่างมาก หนึ่งในนั้น คือ เจ้านางสมบุญ (ภายหลังในเป็น พระนางกุสาวดี) ได้เป็นบาทบริจาริกาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเชื่อกันว่ามีพระโอรสด้วยกัน 1 พระองค์ คือ พระเจ้าเสือ

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติคาถาชินบัญชร จากเว็บไซต์ amulet9 สืบค้นเมื่อ 05-06-57.
  2. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโอกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ก่อนหน้า พระแสนเมือง ถัดไป
พระยาหลวงทิพเนตร   เจ้าผู้ครองแคว้นล้านนา
(พ.ศ. 2189 - พ.ศ. 2202)
  เจ้าเมืองแพร่