ตรีศูล (สันสกฤต: triśūla) เป็นหอกสามง่ามประเภทหนึ่ง และเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาในศาสนาฮินดู[1]

ตรีศูล
ชนิดสามง่าม
แหล่งกำเนิดอินเดีย

ตรีศูลมาจากคำสันสกฤต त्रिशूल (triśūla) ซึ่งประกอบด้วย त्रि (trí; ตรี) แปลว่าสาม "three" และ शूल (śū́la; ศูล) แปลว่า "เหล็กแหลม" ในแง่นี้หมายถึงง่ามของตรีศูล[2]

อ้างอิง แก้

  1. Rysdyk, Evelyn C. (2019-02-19). The Nepalese Shamanic Path: Practices for Negotiating the Spirit World (ภาษาอังกฤษ). Simon and Schuster. ISBN 978-1-62055-795-2.
  2. Monier–Williams, M. A. (1872). A Sanskrit-English Dictionary: Etymologically and Philologically Arranged. London: MacMillan and Co., Publishers to the University, and W. H. Allen and Co.