ไทรเดนต์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Trident)

ไทรเดนต์ (Trident) สามารถหมายถึง

คำศัพท์
  • Trident (สามง่าม) เป็นศัพท์ภาษาฝรั่งเศส มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน tridentis (tri = สาม, dentes = ฟัน)