ไทรเดนต์ (ตัววาดหน้าเว็บ)

ไทรเดนต์ (Trident หรือ MSHTML) เป็นชื่อของตัววาดหน้าเว็บ (layout engine) สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer รุ่นที่ใช้บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ถูกใช้ครั้งแรกใน Internet Explorer 4 เมื่อ ค.ศ. 1997 และถูกใช้มาจนถึงทุกวันนี้

สำหรับ Internet Explorer รุ่นสำหรับแมคอินทอช ใช้ตัววาดหน้าเว็บที่ชื่อ Tasman

รุ่นของไทรเดนต์

แก้
เวอร์ชันของไทรเดนต์ เวอร์ชันของอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ หมายเหตุ
Trident อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ 4 เวอร์ชันเริ่มแรกของไทรเดนต์
Trident 2 อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ 5 สนับสนุน CSS1.0 ดีขึ้น และเปลี่ยนการแสดงผล CSS2
Trident 3 อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ 5.5 แก้ปัญหาในการแสดงผล CSS
Trident 4 อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ 6 แก้ปัญหาการแสดงผล box-model และเพิ่ม "Quirks Mode"
Trident 5 อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ 7 แก้ปัญหา CSS จำนวนมาก และสนับสนุน PNG alpha support
Trident 6 อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ 8 เวอร์ชันแรกที่ผ่านการทดสอบโดยการใช้ "Acid 2" เรนเดอร์โค้ดภาพ [1]

อ้างอิง

แก้