บ้านเลขที่ 109

บ้านเลขที่ 109 เป็นคำศัพท์ทางการเมืองไทย ที่ใช้เรียกอดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน, พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ที่ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ตามคำวินิจฉัยในคดียุบพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ของศาลรัฐธรรมนูญ

บ้านเลขที่ 109 เป็นคำศัพท์ทางการเมืองที่บัญญัติตามคำว่า บ้านเลขที่ 111 ซึ่งเป็นคำเรียกคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ที่ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองจากกรณียุบพรรคไปก่อนหน้านี้ โดยตัวเลข 109 มาจาก

รวมเป็นจำนวน 109 คน

แต่ในจำนวนนี้ มี 2 คน ที่มิได้ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง คือ นายวีระพล อดิเรกสาร และนายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ซึ่งลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องรับความผิดตัดสินโทษ

คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนแก้ไข

คณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยแก้ไข

คณะกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตยแก้ไข

[1]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข