กานต์ เทียนแก้ว

พันตำรวจโท กานต์ เทียนแก้ว เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน เป็นอดีตผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคพลังประชาชน พรรคเงินเดือนประชาชน และเป็นแกนนำกลุ่ม นปช.ลำปาง[1]

กานต์ เทียนแก้ว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบสัดส่วน
ดำรงตำแหน่ง
23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
หัวหน้าพรรคพลังประชาชน
ดำรงตำแหน่ง
30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 – 29 มกราคม พ.ศ. 2546
หัวหน้าพรรคเงินเดือนประชาชน
ดำรงตำแหน่ง
25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด22 ตุลาคม พ.ศ. 2504 (62 ปี)
พรรคการเมืองพลังประชาชน (2541–2551)
เงินเดือนประชาชน (2556–2557)
การเข้าร่วม
พรรคการเมืองอื่น
นปช.ลำปาง
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกรมตำรวจ
ประจำการพ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2541
ยศ พันตำรวจโท

ประวัติ

แก้

พันตำรวจโท กานต์ เทียนแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2504 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

การทำงาน

แก้

พันตำรวจโท กานต์ เทียนแก้ว เคยรับราชการตำรวจ ต่อมาเขาได้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น มีชื่อว่า "พรรคพลังประชาชน" ในปี พ.ศ. 2541 โดยเขารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนแรก ต่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง[2] และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเช่นกัน

กระทั่งในปี พ.ศ. 2550 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคไทยรักไทย และสมาชิกพรรคไทยรักไทยจำนวนมากย้ายเข้ามาสังกัดพรรคพลังประชาชน ซึ่งขณะนั้นเขารับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรค จึงได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานพรรค โดยเขาได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค และลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน ในนามพรรคพลังประชาชน ซึ่งเขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[3]สมัยแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชน และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 5 ปี ทำให้เขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในครั้งนั้นด้วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า กานต์ เทียนแก้ว ถัดไป
ก่อตั้งพรรค   หัวหน้าพรรคพลังประชาชน
(30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 – 29 มกราคม พ.ศ. 2546)
  สุภาพร เทียนแก้ว