บุษบา ยอดบางเตย

นางบุษบา ยอดบางเตย รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย นายกสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และอดีตกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย

บุษบา ยอดบางเตย
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2538 – 2541
ก่อนหน้า วรกร ตันตรานนท์
ถัดไป ปกรณ์ บูรณุปกรณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 (69 ปี)
พรรคการเมือง มัชฌิมาธิปไตย
คู่สมรส พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นางบุษบา ยอดบางเตย เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 สมรสกับพลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่[1]

นางบุษบา ยอดบางเตย สำเร็จการศึกษาระดับตรีทางด้านรัฐศาสตร์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2550

การทำงานแก้ไข

งานการเมืองแก้ไข

นางบุษบา ยอดบางเตย เคยเป็นเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา ฝ่ายบริหาร และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครเมืองเชียงใหม่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2541 ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 นางบุษบา ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่[2]

ในปี พ.ศ. 2551 ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย[3]

งานกีฬาแก้ไข

นางบุษบา ยอดบางเตย ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย ต่อจากพลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย และได้รับเลือกเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2556[4] และเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย[5] ในปี พ.ศ. 2560

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ได้ประกาศมอบอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ด้านสตรีและกีฬา ให้แก่นางบุษบา ยอดบางเตย[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข