บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2563

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ด้านล่างนี้เป็นบุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2563

มกราคมแก้ไข

กุมภาพันธ์แก้ไข