หลี่ เติงฮุย

หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ หลี่

หลี่ เติงฮุย (15 มกราคม พ.ศ. 2465 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) เป็นรัฐบุรุษชาวไต้หวัน อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีนและอดีตประธานพรรคก๊กมินตั๋ง(พรรคชาตินิยมจีน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ถึง 2543 เป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีนคนแรกที่เกิดในไต้หวัน

ประธานาธิบดี 故总统
หลี่ เติงฮุย
李登輝
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน
ดำรงตำแหน่ง
13 มกราคม ค.ศ. 1988 – 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2000
นายกรัฐมนตรี
รองประธานาธิบดี
ก่อนหน้า เจียง จิ่งกั๊วะ
ถัดไป เฉิน ฉุ่ยเปี่ยน
รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน
ดำรงตำแหน่ง
20 พฤษภาคม ค.ศ. 1984 – 13 มกราคม ค.ศ. 1988
ประธานาธิบดี เจียง จิ่งกั๊วะ
ก่อนหน้า Hsieh Tung-min
ถัดไป Li Yuan-tsu
ประธานพรรคก๊กมินตั๋งคนที่สอง
ดำรงตำแหน่ง
27 กรกฎาคม ค.ศ. 1988 – 24 มีนาคมคม ค.ศ. 2000
Acting: 13 January 1988 – 27 July 1988
ก่อนหน้า เจียง จิ่งกั๊วะ
ถัดไป Lien Chan
ประธานแห่งรัฐบาลเฉพาะกาลไต้หวัน คนที่ 11
ดำรงตำแหน่ง
5 ธันวาคม ค.ศ. 1981 – 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
ก่อนหน้า Lin Yang-kang
ถัดไป
นายกเทศมนตรีไทเป
ดำรงตำแหน่ง
9 มิถุนายน ค.ศ. 1978 – 5 ธันวาคม ค.ศ. 1981
ก่อนหน้า Lin Yang-kang
ถัดไป Shao En-hsin (邵恩新)
รัฐมนตรีลอย
ดำรงตำแหน่ง
1 มิถุนายน ค.ศ. 1972 – 1 มิถุนายน ค.ศ. 1978
นายกรัฐมนตรี เจียง จิ่งกั๊วะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 มกราคม ค.ศ. 1923(1923-01-15)
สถานที่, จังหวัดไทโฮคุ, ญี่ปุ่นไต้หวัน (ปัจจุบัน ไต้หวัน)
เสียชีวิต 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 (97 ปี)
เป่ยโถว, ไทเป, ประเทศไต้หวัน
สัญชาติ
พรรคการเมือง อิสระ (2001–)
การเข้าร่วม
การเมืองอื่น
คู่สมรส Tseng Wen-hui (แต่งปี 1949)
ศิษย์เก่า
อาชีพ นักเศรษฐศาสตร์การเกษตร
นักการเมือง

ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี หลี่ได้สั่งให้ยกเลิกกฏอัยการศึก ทำให้เป็นประชาธิปไตยแบบเต็มรูปแบบของสาธารณรัฐจีน สนับสนุนขบวนการท้องถิ่นไต้หวัน (Taiwanese localization movement) และนำนโยบายการต่างประเทศที่มีความทะเยอทะยานที่จะเป็นพันธมิตรทั่วโลก หลี่ เติงฮุย ยังมีบทบาทสำคัญในช่วงเหตุการณ์การประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน พ.ศ. 2532 อีกด้วย

ภายหลังการลงจากตำแหน่ง หลี่ได้ถูกขับออกจากพรรคก๊กมินตั๋ง จากบทบาทของเขาในการก่อตั้งสหภาพเอกภาพไต้หวัน (TSU) ที่มีความต้องการที่จะเป็นอิสระ ซึ่งสหภาพเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรฟั่นลวี่ (Pan-Green Coalition) ร่วมกับ พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ของไต้หวัน หลี่ได้รับการนับถือว่าเป็น"ผู้นำทางจิตวิญญาณ"ของสหภาพเอกภาพไต้หวัน[1] และเปิดรับผู้สมัครสมาชิกสภาจากพรรคก๊กมินตั๋งที่พลาดการเลือกตั้งมาทำงานร่วมกัน[2] หลี่ได้เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาในการสนับสนุนการประกาศเอกราชของไต้หวันจากจีน

หลี่เสียชีวิตเมื่ออายุ 97 ปี 197 วัน เป็นอดีตประธานาธิบดีไต้หวันที่มีอายุมากที่สุดในขณะที่มีชีวิตอยู่ และเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีนที่มีชีวิตยืนยาวที่สุดเป็นอันดับสองรองลงจาก กู้ เหวยจวิน (Wellington Koo) ที่เสียชีวิตขณะมีอายุ 97 ปี 289 วัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Chen, Melody (1 January 2004). "Japan's criticism of referendum has Lee outraged". Taipei Times. สืบค้นเมื่อ 30 September 2014.
  2. Lin, Mei-chun (28 December 2001). "Lee Teng-hui seeks KMT legislators". Taipei Times. สืบค้นเมื่อ 30 September 2014.