หลี่ เติงฮุย

หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ หลี่

หลี่ เติงฮุย (15 มกราคม พ.ศ. 2465 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) เป็นรัฐบุรุษชาวไต้หวัน อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีนและอดีตประธานพรรคก๊กมินตั๋ง(พรรคชาตินิยมจีน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ถึง 2543 เป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีนคนแรกที่เกิดในไต้หวัน

ประธานาธิบดี 故总统
หลี่ เติงฮุย
李登輝
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน
ดำรงตำแหน่ง
13 มกราคม ค.ศ. 1988 – 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2000
หัวหน้ารัฐบาล
รองประธานาธิบดี
ก่อนหน้า เจียง จิ่งกั๊วะ
ถัดไป เฉิน ฉุ่ยเปี่ยน
รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน
ดำรงตำแหน่ง
20 พฤษภาคม ค.ศ. 1984 – 13 มกราคม ค.ศ. 1988
ประธานาธิบดี เจียง จิ่งกั๊วะ
ก่อนหน้า เซี่ย ต้ง-หมิน
ถัดไป ลี่ ยวน-ซู
ประธานพรรคก๊กมินตั๋งคนที่สอง
ดำรงตำแหน่ง
27 กรกฎาคม ค.ศ. 1988 – 24 มีนาคมคม ค.ศ. 2000
รักษาการ: 13 มกราคม 1988 – 27 กรกฎาคม 1988
ก่อนหน้า เจียง จิ่งกั๊วะ
ถัดไป เหลียน ชาน
ประธานแห่งรัฐบาลเฉพาะกาลไต้หวัน คนที่ 11
ดำรงตำแหน่ง
5 ธันวาคม ค.ศ. 1981 – 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
ก่อนหน้า หลิน ย่าง-กัง
ถัดไป
นายกเทศมนตรีไทเป
ดำรงตำแหน่ง
9 มิถุนายน ค.ศ. 1978 – 5 ธันวาคม ค.ศ. 1981
ก่อนหน้า หลิน ย่าง-กัง
ถัดไป เฉา เอิน-สิน (邵恩新)
รัฐมนตรีลอย
ดำรงตำแหน่ง
1 มิถุนายน ค.ศ. 1972 – 1 มิถุนายน ค.ศ. 1978
หัวหน้ารัฐบาล เจียง จิ่งกั๊วะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 มกราคม ค.ศ. 1923(1923-01-15)
ซันจือ, จังหวัดไทโฮกุ, ญี่ปุ่นไต้หวัน (ปัจจุบันอยู่ในนครซินเป่ย์ ไต้หวัน)
เสียชีวิต 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 (97 ปี)
เป่ยโถว, ไทเป, ประเทศไต้หวัน
เชื้อชาติ
พรรค อิสระ (2001–)
การเข้าร่วม
พรรคการเมืองอื่น
คู่สมรส Tseng Wen-hui (สมรส ค.ศ. 1949)
ศิษย์เก่า
อาชีพ นักเศรษฐศาสตร์การเกษตร
นักการเมือง

ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี หลี่ได้สั่งให้ยกเลิกกฏอัยการศึก ทำให้เป็นประชาธิปไตยแบบเต็มรูปแบบของสาธารณรัฐจีน สนับสนุนขบวนการท้องถิ่นไต้หวัน (Taiwanese localization movement) และนำนโยบายการต่างประเทศที่มีความทะเยอทะยานที่จะเป็นพันธมิตรทั่วโลก หลี่ เติงฮุย ยังมีบทบาทสำคัญในช่วงเหตุการณ์การประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน พ.ศ. 2532 อีกด้วย

ภายหลังการลงจากตำแหน่ง หลี่ได้ถูกขับออกจากพรรคก๊กมินตั๋ง จากบทบาทของเขาในการก่อตั้งสหภาพเอกภาพไต้หวัน (TSU) ที่มีความต้องการที่จะเป็นอิสระ ซึ่งสหภาพเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรฟั่นลวี่ (Pan-Green Coalition) ร่วมกับ พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ของไต้หวัน หลี่ได้รับการนับถือว่าเป็น"ผู้นำทางจิตวิญญาณ"ของสหภาพเอกภาพไต้หวัน[1] และเปิดรับผู้สมัครสมาชิกสภาจากพรรคก๊กมินตั๋งที่พลาดการเลือกตั้งมาทำงานร่วมกัน[2] หลี่ได้เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาในการสนับสนุนการประกาศเอกราชของไต้หวันจากจีน

หลี่เสียชีวิตเมื่ออายุ 97 ปี 197 วัน เป็นอดีตประธานาธิบดีไต้หวันที่มีอายุมากที่สุดในขณะที่มีชีวิตอยู่ และเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีนที่มีชีวิตยืนยาวที่สุดเป็นอันดับสองรองลงจาก กู้ เหวยจวิน (Wellington Koo) ที่เสียชีวิตขณะมีอายุ 97 ปี 289 วัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Chen, Melody (1 January 2004). "Japan's criticism of referendum has Lee outraged". Taipei Times. สืบค้นเมื่อ 30 September 2014.
  2. Lin, Mei-chun (28 December 2001). "Lee Teng-hui seeks KMT legislators". Taipei Times. สืบค้นเมื่อ 30 September 2014.