เอลิซาเบธ อานน์ เดอ เมสซี

เอลิซาเบธ อานน์ เดอ เมสซี (อังกฤษ: Elizabeth-Ann de Massy) พระธิดาคนใหญ่ใน เจ้าหญิงอองตัวแนตแห่งโมนาโก กับ อาแล็กซองดร์-อาเตนัส โนเญ พระสวามีคนแรก ทรงเป็นพระราชภาคิไนยใน เจ้าชายแรนีเยที่ 3 องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโก เป็นพระภคินี(ลูกพี่ลูกน้อง)ใน เจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโก เจ้าหญิงการอลีน เจ้าหญิงแห่งฮาโนเวอร์ และ เจ้าหญิงสเตฟานีแห่งโมนาโก เธอสมรส 2 ครั้ง มีบุตร 2 คน

เอลิซาเบธ อานน์ ชาร์ลอตต์ แมรี แคทลีน เดโวตา เดอ เมสซี
เกิด13 มกราคม พ.ศ. 2490
โมนาโก
เสียชีวิต10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (73 ปี)
มีชื่อเสียงจากพระราชภาคิไนยในเจ้าชายแรนีเยที่ 3 องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโก
คู่สมรสเบอร์นาร์ด-อเล็กซานดรา
นีโคลัส วัลเดเมียร์
บุตร2 คน
บิดามารดาเจ้าหญิงอองตัวแนตแห่งโมนาโก
อาแล็กซองดร์-อาเตนัส โนเญ

เอลิซาเบธ อานน์ เดอ เมสซี ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สิริอายุได้ 73 ปี ในการนี้ เจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 เจ้าผู้ครองโมนาโก และ เจ้าหญิงชาร์ลีนแห่งโมนาโก เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปในพิธีศพ