เปิดเมนูหลัก

พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม)

พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) (12 มีนาคม พ.ศ. 2462) เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว[1] และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)[2]

พระครูนิทัศนพลธรรม
(ต่อ พลธมฺโม)
พระครูนิทัศนพลลธรรม.jpg
เกิด 12 มีนาคม พ.ศ. 2462
อายุ 100
อุปสมบท 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2483
พรรษา 79
วัด วัดเขาแก้ว
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ม.6
นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่ง เจ้าอาวาส

ประวัติแก้ไข

พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) (เดิม: ต่อ มากบุญ; 12 มีนาคม พ.ศ. 2462) เกิดเมื่อวันพุธ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ณ บ้านเลขที่ 265 หมู่ 5 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โยมบิดาชื่อยา มารดาชื่อน้อย มากบุญ[3]

อุปสมบทแก้ไข

พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) ได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ณ พัทธสีมาวัดเขาแก้ว โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ (ยอด อกฺกวํโส) เป็นพระอุปัชฌาย์[4]

วิทยะฐานะแก้ไข

 • นักธรรมชั้นเอก ที่ศูนย์สำนักศึกษาวัดเขาแก้ว
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสมัครสอบ จังหวัดนครสวรรค์
 • การศึกษาพิเศษ ประโยคครูพิเศษมัธยม

ลำดับสมณศักดิ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2418 เป็นพระปลัด ฐานานุกรม เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
 • พ.ศ. 2518 ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูนิทัศนพลธรรม[5]

งานการปกครองแก้ไข

 • พ.ศ. 2506-2523 เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
 • พ.ศ. 2513 เป็นรองเจ้าอาวาส วัดเขาแก้ว
 • พ.ศ. 2523 เป็นเจ้าอาวาส วัดเขาแก้ว[6]

งานด้านการศึกษาแก้ไข

 • พ.ศ. 2485 เป็นครูสอนปริยัติธรรม วัดเขาแก้ว
 • พ.ศ. 2492 เป็นครูสอนในโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)
 • พ.ศ. 2514 เป็นครูใหญ่ในโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)
 • พ.ศ. 2519 เป็นผู้ร่วมประสานงานพระธรรมทูต
 • พ.ศ. 2522 เป็นกรรมการตรวจสอบธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. 2523 ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)

สถานที่อันเนื่องด้วยสมณนามแก้ไข

 1. หอประชุมนิทัศนพลธรรม หอประชุมใหญ่ของโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)
 2. ห้องประชุมนิทัศนพลธรรม ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)
 3. ศาลาเอนกประสงค์พระครูนิทัศพลธรรม 96

อ้างอิงแก้ไข

 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์, ชื่อเจ้าอาวาสวัดในอำเภอพยุหะคีรี
 2. สารนิเทศ 28 , หน้า 2
 3. อุดมมงคลมุทิตาจิตสักการะ บูชาปูชนียาจารย์ ๗๒ ปี , หน้า 102
 4. อุดมมงคลมุทิตาจิตสักการะ บูชาปูชนียาจารย์ ๗๒ ปี , หน้า 22
 5. อุดมมงคลมุทิตาจิตสักการะ บูชาปูชนียาจารย์ ๗๒ ปี , หน้า 106
 6. อุดมมงคลมุทิตาจิตสักการะ บูชาปูชนียาจารย์ ๗๒ ปี , หน้า 102


ก่อนหน้า พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) ถัดไป
พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (บุญธรรม ธมฺมปฺปสาโท)   เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
(พ.ศ. 2523 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง
ผศ.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์   ครูใหญ่โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)
(พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2536)
  ถมยา เย็นสุข