พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม)

พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) (12 มีนาคม พ.ศ. 2462 – 4 มกราคม พ.ศ. 2563) เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว[1] และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)[2]

พระครูนิทัศนพลธรรม
(ต่อ พลธมฺโม)
พระครูนิทัศนพลลธรรม.jpg
เกิด12 มีนาคม พ.ศ. 2462
มรณภาพ4 มกราคม พ.ศ. 2563 (100 ปี)
อายุ102
อุปสมบท15 พฤษภาคม พ.ศ. 2483
พรรษา81
วัดวัดเขาแก้ว
จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิม.6
นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งเจ้าอาวาส
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) (เดิม ต่อ มากบุญ) เกิดเมื่อวันพุธ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ณ บ้านเลขที่ 265 หมู่ 5 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โยมบิดาชื่อยา มารดาชื่อน้อย มากบุญ[3]

อุปสมบทแก้ไข

พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) ได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ณ พัทธสีมาวัดเขาแก้ว โดยมีพระเทพโมลี (ยอด องฺกวงฺโส) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยธรกัน คงฺครตโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปลัดบุญธรรม ธมฺมปสาโท เป็นพระอนุสาวนาจารย์ [4]

วิทยะฐานะแก้ไข

 • นักธรรมชั้นเอก ที่ศูนย์สำนักศึกษาวัดเขาแก้ว
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสมัครสอบ จังหวัดนครสวรรค์
 • การศึกษาพิเศษ ประโยคครูพิเศษมัธยม

ลำดับสมณศักดิ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2418 เป็นพระปลัด ฐานานุกรม เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
 • พ.ศ. 2518 ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูนิทัศนพลธรรม[5]

งานการปกครองแก้ไข

 • พ.ศ. 2506-2523 เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
 • พ.ศ. 2513 เป็นรองเจ้าอาวาส วัดเขาแก้ว
 • พ.ศ. 2523 เป็นเจ้าอาวาส วัดเขาแก้ว[6]

งานด้านการศึกษาแก้ไข

 • พ.ศ. 2485 เป็นครูสอนปริยัติธรรม วัดเขาแก้ว
 • พ.ศ. 2492 เป็นครูสอนในโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)
 • พ.ศ. 2514 เป็นครูใหญ่ในโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)
 • พ.ศ. 2519 เป็นผู้ร่วมประสานงานพระธรรมทูต
 • พ.ศ. 2522 เป็นกรรมการตรวจสอบธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. 2523 ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)

สถานที่อันเนื่องด้วยสมณนามแก้ไข

 1. หอประชุมนิทัศนพลธรรม หอประชุมใหญ่ของโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)
 2. ห้องประชุมนิทัศนพลธรรม ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)
 3. ศาลาเอนกประสงค์พระครูนิทัศพลธรรม 96

มรณภาพแก้ไข

พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) ได้มีอาการเท้าบวม และไม่ค่อยฉันอาหาร มาตั้งแต่เมื่อต้นปี พ.ศ. 2562 โดยมีพระจักรกฤษณ์ ฐิตวิริโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว และพระลูกวัด คอยดูแลรักษาอยู่ไม่ห่าง แต่ถึงแม้จะมีร่างกายที่ไม่ค่อยจะสู้ดี แต่ตัวท่านยังมีสติสัมปชัญญะครบสมบูรณ์ และได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่เนือง ๆ จนเมื่อประมาณ กลางเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) ได้เข้ารับการรักษาและนอนพักที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ โดยมีศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา ไปเยี่ยมเยียนไม่ขาดสาย จนเมื่อเวลาประมาณ 00.30 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2563 บุคลากรของโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) ก็ได้ทำการแจ้งข่าวการมรณภาพของพระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) อย่างสงบ ด้วยอายุ 100 ปี 9 เดือน พรรษา 79

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพแก้ไข

เมื่อเช้าของวันที่ 4 มกราคม 2563 หลังจากที่ได้ทราบข่าวการมรณภาพของพระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) คณะศิษยานุศิษย์ ก็ได้เข้าทำการจัดสถานที่ในศาลาการเปรียญวัดเขาแก้ว โดยมีคณะครู คอยประสานงานเรื่องการขอพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ โดยได้กำหนดให้มีการรดน้ำศพโดยเหล่าอุบาสก อุบาสิกา ในเวลาตั้งแต่ 13.00 - 15.00 น. ของวันที่ 5 มกราคม 2563 และกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ในเวลา 16.00 น. โดยมี พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที) วัดตากฟ้า พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นาย สมบูรณ์ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ้างอิงแก้ไข

 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์, ชื่อเจ้าอาวาสวัดในอำเภอพยุหะคีรี
 2. สารนิเทศ 28 , หน้า 2
 3. อุดมมงคลมุทิตาจิตสักการะ บูชาปูชนียาจารย์ ๗๒ ปี , หน้า 102
 4. อุดมมงคลมุทิตาจิตสักการะ บูชาปูชนียาจารย์ ๗๒ ปี , หน้า 22
 5. อุดมมงคลมุทิตาจิตสักการะ บูชาปูชนียาจารย์ ๗๒ ปี , หน้า 106
 6. อุดมมงคลมุทิตาจิตสักการะ บูชาปูชนียาจารย์ ๗๒ ปี , หน้า 102


ก่อนหน้า พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) ถัดไป
พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (บุญธรรม ธมฺมปฺปสาโท)   เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
(2523 – 2563)
  พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.)
(รักษาการชั่วคราว)
ผศ.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์   ครูใหญ่โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)
(2514 – 2536)
  ถมยา เย็นสุข